Warning: Declaration of GDLR_Import::bump_request_timeout() should be compatible with WP_Importer::bump_request_timeout($val) in /home4/rasoc23/public_html/wp-content/plugins/goodlayers-importer/goodlayers-importer.php on line 27
Asociatia Pompierii Bucuresti » Statutul asociației
ASOCIAȚIA POMPIERII BUCUREȘTI
+40 757 982 366; +40 740 777 144 (sms si whatsapp) office@apb-nino.ro; asociatiapompierii.bucuresti@gmail.com

Statutul asociației

S T A T U T U L

ASOCIATIEI POMPIERII BUCURESTI

(conform A.G.A nr …….. din 26.04.2017)

 

CAPITOLUL I

IDENTIFICAREA ASOCIATIEI

 

Art.1. Denumirea asociatiei este Asociatia Pompierii Bucuresti. Aceasta denumire va folosi pentru toate inscrisurile Asociatiei.

Art.2. Asociatia este constituita potrivit incheierii de sedinta din data de 26.04.2017 pronuntata in dosarul nr. ………………………….. al Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti si a Ordonantei de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, modificata prin Legea nr. 246/25.07.2005.

Art.3. Asociatia are caracter nelucrativ, nonprofit, apolitic, umanitar, este constituita prin liberul consimtamant al fondatorilor, bazata pe libertatea de constiinta, dreptul la asociere si actiune in scopurile prezentate in actualul statut.

Art.4. Sediul Asociatie este in Bucuresti, Soseaua Progresului nr ………….., Sector 5

Art. 5. Durata Asociaţiei este: nelimitată.

 

 

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

 

            Art.6 Scopul asociatiei este crearea cadrului organizatoric pentru asigurarea desfăşurării activităţilor cultural-educative-sportive, recreative, de promovare şi protejare a tradiţiilor serviciilor profesioniste de urgenta componente din Capitala, precum şi întrajutorarea membrilor Asociatiei, inclusiv suportarea costurilor aferente pentru servicii de asistenta juridica calificata prestate de avocati, necesare membrilor ca urmare a activitatilor desfasurate exclusiv in actiunile specifice serviciilor profesioniste de situatii de urgenta.

Art.7 Obiectul de activitate al Asociatiei Pompierii Bucuresti prin intreaga sa activitate vizeaza realizarea urmatoarelor obiective:

7.1. Organizarea si desfasurarea de activitati cultural-educative-sportive cu membrii asociatiei (dezbateri si simpozioane, concursuri de aptitudini, intalniri cu personalitati consacrate din domeniul istoric, artistic,financiar,sportiv si literar);

7.2. Desfasurarea de activitati de binefacere in sensul de ajutorare a copiilor institutionalizati si a batranilor institutionalizati;

7.3.Editarea de publicaţii cu tematica specifica activităţii serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta din Bucuresti executate de membrii ai Asociatiei.

7.4.Popularizarea rezultatelor activitatilor cultural-educative-sportive specifice serviciilor profesioniste pentru situatii de urgenta din Bucuresti la care participă membrii asociaţiei.

7.5. Dezvoltarea colaborarii cu institutiile si asociatiile din tara si strainatate, participarea la activitati cultural-educative si de turism organizate de asociatiile si institutiile mondiale, europene sau zonale.

7.6. Atragerea de sponsorizari, donatii, ajutoare materiale din tara si strainatate in vederea sustinerii programelor si activitatilor desfasurate de catre Asociatie in vederea indeplinirii scopului acesteia.

7.7. Desfasurarea unor activitati de intrajutorare pentru membrii asociatiei si pentru membrii familiilor acestora ( sot/sotie, copii si parinti) aflati in situatii deosebite : deces, spitalizare minim 48 ore care necesita interventie chirurgicala, tratamente medicale in tara si strainatate, nastere (recunoastere copil). Sumele care vor fi conferite ca ajutoare sociale vor fi stabilite si aprobate de catre Consiliul Director si vor fi acordate in cuantum egal pentru fiecare solicitant, in ordinea solicitarilor si in limita fondurilor disponibile.

7.8. Organizarea unor activitati cultural-educative in interesul copiilor membrilor si acordarea unor sume de bani in vederea cumpararii si oferirii catre copiii fiecarui membru al Asociatiei ,pana la implinirea varstei de 14 ani, de daruri cu prilejul unor sarbatori.

7.9. Intretinerea materiala si financiara a bisericii cu hramul „ Sfântul Mare Mucenic Gheorghe şi Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş „ ce o sustine asociatia, pentru asigurarea condiţiilor optime de participare a membrilor si familiilor acestora la activităţile religioase desfasurate in lacasul de cult.

7.10. In cadrul promovarii si protejarii traditiilor membrilor asociatiei, Asociatia recunoaste ca date comemorative, urmatoarele:

ZILE RECUNOSCUTE DE ASOCIATIE

I.   28.02 – ZIUA PROTECŢIEI CIVILE

II.   23.04 – HRAMUL BISERICII „ SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE ŞI SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ „

III.  04.01 – ZI ÎNFIINŢARE ASOCIAŢIE

IV.  15.05 – ZI SMURD

V.   26.06 – ZI DRAPEL

VI. 18.08 – ZI „ROATA DE FOC”

VII. 13.09 – ZIUA POMPIERILOR

VIII. 01.12 – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

IX.             – ZIUA EROILOR

7.11. Pregătirea loturilor sportive formate din membrii Asociaţiei în vederea participării acestora la concursurile şi campionatele interne şi internaţionale, organizate conform calendarelor sportive şi a regulamentelor competiţionale.

7.12. Activităţile sportive se realizează prin forme şi mijloace competiţionale şi necompetiţionale.

7.13. Formele si mijloacele competiţionale sunt urmatoarele:

a) competiţii sportive anuale cu caracter intern;

b) competiţii internaţionale;

c) competiţii si concursuri aplicative organizate cu diferite ocazii ( ex. evenimente istorice naţionale,

sărbătorirea unor momente festive, etc.)

d) competiţii sportive organizate pe plan local sau naţional;

e) concursuri sportive cu caracter militar, profesional, etc.

7.14. Formele necompetiţionale sunt urmatoarele :

a) mersul şi alergarea pe distanţe medii şi lungi;

b) gimnastica de întretinere;

c) însuşirea elementelor de bază pentru practicarea diferitelor ramuri şi discipline sportive ca: tir,

atletism, tenis de câmp, înot, tenis de masă, şah, fotbal, baschet, handbal, volei,etc.;

d) excursii, drumeţii, caravane auto, cicloturism, orientare turistică etc,;

e) activităţi de agrement;

 

Art.8 Activităţile desfăşurate de Asociaţie se organizează şi se desfăşoară conform programelor de activitate proprii şi calendarul sportiv al Asociaţiei. Programul anual de activitate se întocmeşte la nivelul Asociaţiei, în funcţie de activităţile care se preconizează a se desfăşura.

 

Art.9. Asociatia poate acorda premii, diplome, plachete, etc., persoanelor fizice sau juridice, organizatiilor, institutiilor sau organismelor care prin actiunile lor au contribuit in mod deosebit la realizarea scopului si obiectivelor propuse de catre aceasta.

 

 

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL SI MIJLOACELE DE FINANTARE

 

Art.10. Patrimoniul initial al Asociatiei este de …………… lei.

Art.11. Asociatia dispune de cont bancar si de stampila proprie.

Art.12. Mijloacele de finantare provin din : cotizatiile membrilor, dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii, dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie, venituri realizate din activitati economice directe, donatii, sponsorizari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, precum si alte venituri prevazute de lege.

Art.12.1. Asociatia va oferi ajutor financiar de intrajutorare a membrilor pentru asistenta juridica din fondurile obtinute exclusiv din sponsorizari si donatii facute in acest scop.

Art.13. Liberalitatile de orice fel facute Asociatiei nu trebuie sa fie grevate de sarcini care ar putea afecta autonomia acesteia, ar impune o conduita contrara obiectului de activitate si scopului stabilit prin prezentul statut ori ar afecta conduita morala a membrilor.

Art.14. Pentru dezvoltarea patrimonilului sau, Asociatia poate infiinta societati comerciale si va putea desfasura orice alte activitati economice daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul Asociatiei, cu hotararea Adunarii Generale a Asociatiei, conform dispozitiilor art. 47-48 din Ordonanta de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, modificata prin Legea nr. 246/25.07.2005.

Art.15. Asociatia va oferi ajutor financiar de intrajutorare a membrilor pentru asistenta juridica din fondurile obtinute exclusiv din sponsorizari si donatii facute in acest scop.

 

CAPITOLUL IV

INSEMNELE ASOCIATIEI

 

Art.16. Asociatia Pompierii Bucuresti are sigla, steag si insigna proprie .

 

CAPITOLUL V

ASOCIATII

 

Art.16. Membrii fondatori, sunt cei nominalizati in Actul constitutiv al Asociatiei.

Art.17. Membrii activi. Calitatea de membru activ se poate obtine de catre orice persoana fizica, indiferent de nationalitate, sex, convingeri politice sau religioase care va adera la prezentul statut si il va accepta integral. Calitatea de membru activ se va acorda de catre Consiliul Director al Asociatiei, in urma solicitarii personale exprimate in scris.

Art.18. Membrii simpatizanti ( sau membrii consilieri care pot contribui la promovarea obiectivelor Asociatiei). Calitatea de membru simpatizant se poate obtine de catre orice persoana fizica, indiferent de nationalitate, sex, convingeri politice sau religioase care va adera la prezentul statut si il va accepta integral, participand activ la activitatea Asociatiei. Adeziunea este persoanala si se manifesta in scris.

Art.19. Membrii de onoare – sunt aprobati de catre Adunarea Generala a Asociatiei la propunerea Consiliului Director si pot fi persoanlitati din diferite domenii, din tara si strainatate, care aduc o contributie deosebita la dezvoltarea si desfasurarea activitatii Asociatiei.

Calitatea de membru de onoare este netransmisibila. Membrii de onoare si membrii simpatizanti pot participa la reuniunile organelor de conducere ale Asociatiei, fara drept de vot.

Art.20. Drepturile membrilor Asociatiei.

20.1. Toţi membrii, indiferent de categorie au dreptul să participe la activităţile Asociaţiei, şi să

folosească amenajările sportive ale Asociaţiei sau pe care Asociaţia le întreţine (ex. săli de sport,

piscine, terenuri sportive, etc.) Accesul membrilor în locaţiile întreţinute de Asociaţie, se face pe baza legitimaţei de acces,eliberată de Asociaţie, şi a cărţii de identitate sau a legitimaţiei de serviciu.

     20.2.Membrii fondatori şi membrii activi au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de

conducere şi control ale Asociaţiei. Fiecare membru fondator şi activ are un singur vot. Un membru

poate reprezenta la vot maxim 30 (treizeci) membrii absenţi numai în baza unei împuterniciri (modelul

acesteia va fi stabilit de Consiliul Director).

20.3. Membrii fondatori si membrii activi au dreptul sa participe la dezbaterea si luarea deciziilor privind orice problema legata de realizarea scopului Asociatiei.

20.4. Membrii Asociatiei au dreptul de a face parte din delegatiile oficiale ale acesteia, sa beneficieze de inlesniri privind participarea la activitati cultural-educative-sportive, de agrement si alte genuri de activitati organizate de Asociatie şi să beneficieze de recompense în raport cu rezultatele obţinute.

20.5. Membrii Asociatiei au dreptul sa sesizeze Consiliul Director si Adunarea Generala ale Asociatiei asupra deficientelor in desfasurarea activitatii acesteia si sa propuna masuri de eficientizare a activitatii.

20.6. Membrii Asociatiei au dreptul sa se retraga din Asociatie, comunicand respectiva solicitare, in scris, cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, Consiliului Director.

Art.21. Obligatiile membrilor Asociatiei.

21.1. Sa cunoasca si sa respecte dispozitiile prezentului statut si legile tarii.

21.2. Sa participe activ la realizarea scopului Asociatiei.

21.3. Sa plateasca la scadenta cotizatia si celelalte obligatii patrimoniale.

21.4. Sa respecte hotararile organelor de conducere si control ale Asociatiei.

21.5. Sa reprezinte cu demnitate si competenta, Asociatia.

21.6. Sa fie loial Asociatiei.

21.7.Membrii cotizanti ai asociatiei trebuie sa depuna la secretariatul acesteia, in termen de 90 de zile calendaristice de la producerea evenimentului, documentele justificative pentru acordarea sprijinului de care beneficiaza conform statutului.

21.8. Asociatia nu va acorda ajutor de spitalizare care necesita interventie chirurgicala, tratamente medicale in strainatate si nastere (recunoastere copil) noilor inscrisi decât după 90 de zile calendaristice de la data platii primei cotizatii, dar se vor acorda ajutoare de deces, precum şi dreptul de a participa la toate activităţile asociaţiei.

 

Art. 22. Pierderea calitatii de membru al Asociatiei.

Calitatea de membru inceteaza prin :

22.1. Deces.

22.2. Manifestarea dorintei proprii in scris catre Comitetul Director.   Membrul care se retrage sau membrul exclus din Asociaţie are obligaţia de a depune un raport scris

către Consiliul Director asupra administrării eventualelor fonduri sau proprietăţi ale Asociaţiei în

maximum 7 (şapte) zile de la data validării hotărârii de pierdere a calităţii de membru. În cazul

constatării unei neregularităţi acesta va raspunde în faţa legii.

22.3. Excludere. Sanctiunea excluderii este luata de catre Adunarea Generala a Asociatiei in prezenta a doua treimi din membrii cu majoritate de doua treimi din voturile exprimate, in cazul in care respectivul membru aduce prejudicii morale sau materiale Asociatiei, nu respecta principiile prevazute in prezentul statut, precum si in cazul in care face dovada unei atitudini antisociale sau imorale.

Membrul care se retrage sau membrul exclus din Asociatie are obligatia de a depune un raport scris catre Consiliul Director asupra administrarii eventualelor fonduri sau proprietati ale Asociatiei in maximum 7 (sapte) zile de la data validarii hotararii de pierdere a calitatii de membru. In cazul constatarii unei neregularitati acesta va raspunde in fata legii.

22.4 Neplata, 3 (trei) luni calendaristice, a cotizatiei aferente calitatii de membru al Asociatiei.

 

 

CAPITOLUL VI

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI

 

Art. 23. Organele Asociatiei sunt : Adunarea Generala, Consiliul Director, Presedintele.

Art.24. Adunarea Generala.

24.1. Componenta Adunarii Generale.

Adunarea Generala este constituita din totalitatea membrilor fondatori si activi. Membrii simpatizanti si membrii de onoare pot participa cu titlu de observatori. Adunarea Generala se considera, statutar constituita numai in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor fondatori si activi. Hotararile legale si statutare ale Adunarii Generale sunt obligatorii pentru toti membrii, chiar pentru aceeaia care au votat in contra sau nu au fost prezenti. Toate hotararile se adopta cu majoritate simpla prin vot deschis, in afara de excluderea membrilor sau schimbarea scopului social care trebuie luate in prezenta a doua treimi din membrii si cu majoritate de doua treimi din voturile exprimate.

La fiecare Adunare Generala se incheie un proces-verbal care va contine mentiuni despre : data si locul desfasurarii, numarul de membrii prezenti, numarul de voturi, date referitoare la verificarea validitatii statutarea a deciziilor luate.

Transmiterea dreptului de vot asupra altui membru se permite numai în baza unei împuterniciri

scrise, conform modelului stabilit de Consiliul Director.

 

24.2. Convocarea Adunarii Generale.

Adunarea Generala poate fi ordinara sau extraordinara. Adunarea Generala ordinara are loc o data pe an si se convoaca de catre Presedinte. Ea poate fi convocata de catre oricare membru in cazul in care Presedintele nu a facut-o in termen de 15 zile de la data incheierii anului fiscal sau daca au curs mai mult de 30 zile de la data la care Consiliului Director trebuia sa prezinte ultimul bilant de venituri si cheltuielui.

Adunarea Generala Extraordinarea poate fi convocata in sesiune extraordinara la cererea scrisa a majoritatii membrilor fondatori sau activi si de catre Consiliul Director, daca interesele Asociatiei o cer.

Adunarea Generala se convoaca prin scrisori recomandate sau anunturi in mass-media, cu cel putin 10 zile inaintea datei la care va avea loc Adunarea Generala.

Adunarea Generala va fi prezidata de catre Presedinte sau de catre Vicepresedinti.

In cazul neprezentarii a minim jumatate plus unu dintre membrii, Adunarea Generala, va fi anulata, convocandu-se la o data ulterioara, maxim la o diferenta de 30 zile.

In cazul nerealizarii nici de aceasta data a cvorumului necesar, Adunarea Generala va lua hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti.

 

24.3. Competentele Adunarii Generale a Asociatiei sunt :

1. Modificarea statutului Asociatiei si numirea membrului care sa duca la indeplinire formalitatile de inscrierea a modificarilor;

 1. Stabilirea strategiei si obiectivelelor generale ale Asociatiei;
 2. Aprobarea bugetul de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
 3. Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;
 4. Alegerea dintre membrii Consiliului Director a Presedintelui si Vicepresedintilor Asociatiei pe o perioada de 4 ani.
 5. Alegerea si revocarea Comisiei de cenzori;
 6. Aprobarea infiintarii de filiale;
 7. Numirea membrilor de onoare si a membrilor simpatizanti ai Asociatiei si validarea cererilor de aderare a membrilor activi;
 8. Hotaraste excluderea membrilor;
 9. Exercitarea dreptului de control asupra organelor Asociatiei;
 10. Hotaraste dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
 11. Stabileste calendarul desfasurarii activitatilor Asociatiei;

13. Analizeaza si decide asupra afilierii Asociatiei la uniuni interne si internationale care au acelasi scop lucrativ;

 1. Decide asupra activitatilor economice proprii desfasurate;
 2. Stabileste si modifica cuantumul cotizatiei lunare de membru;

16. Indeplineste orice alte atributii prevazute prin lege;

 1. Aproba acţiunile de amenajare de baze şi terenuri sportive;

 

 

Art.25. Consiliul Director.

25.1. Componenta Consiliului Director;

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale, exercitand conducerea activa a asociatiei. Consiliul Director este alcatuit din 11 (unsprezece) membri, alesi prin vot pe o perioada de 4 (patru) ani de catre Adunarea Generala a asociatiei.

Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi revocate individual sau colectiv de catre Adunarea Generala.Consiliul Director se compune din: 1 (un) Preşedinte, 1 (un) Vicepreşedinte cu organizarea,promovarea si desfasurarea activitatilor sociale, 1 (un) Vicepreşedinte cu organizarea,promovarea si desfasurarea activitatilor sportive, 7 (sapte) membri permanenţi, 1 (un) secretar.

Presedintele Adunarii Generale a asociatiei este si presedintele Consiliului Director.

Consiliul Director adopta hotarari cu majoritate simpla in prezenta majoritatii membrilor sai, prin vot deschis.

In cazul demisiei, a decesului sau a excluderii unui membru al Consiliului Director, Consiliul poate numi un alt membru pana la noile alegeri.

Pentru buna desfasurare a activitatii curente, Consiliul Director desemneaza un casier si un gestionar din randul membrilor asociatiei, iar in masura in care bugetul acesteia permite, Consiliul Director poate angaja personal de specialitate (contabil, jurist, etc.) in baza unui contract individual de munca sau contract de prestări servicii.

25.2. Convocarea Consiliului Director.

Consilul Director se reuneste in sedinte ordinare cel putin o data pe luna sau in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie, iar hotararile luate se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de catre toti membrii prezenti.

Consiliul Director se convoaca, in sedinte ordinare de catre Presedinte, prin scrisoare recomandata sau prin mass-media cu minimum 5 zile inainte de convocare.

Consiliul Director se reuneste in sedinte extraordinare, convocat de catre Presedinte sau de cel putin o treime din membrii Consiliului Director, cu cel putin 3 zile inainte de data convocarii, ori de catre ori interesele Asociatiei o cer.

 

 

25.3. Competenta Consiliului Director.

 1. Conduce activitatea curenta a Asociatiei;

2. Aplica hotararile Adunarii Generale si prevederile prezentului statut;

 1. Organizeaza evidenta contabila;

4. Convoaca Adunarea Generala conform statutului si ori de cate ori este nevoie;

 1. Indruma activitatea membrilor Asociatilor;
 2. Promoveaza si sustine material si financiar organizarea si desfasurarea activitatilor cuprinse in programul Asociatiei;
 3. Asigura legatura cu institutii, organizatii si asociatii similare din tara si strainatate;
 4. Aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare a sportivilor la competiţiile interne şi

internaţionale;

 1. Promoveaza colaborarea cu autoritatile administratiei publice, institutii si agenti economici pentru realizarea obiectivelor Asociatilor.
 2. Formuleaza propuneri pentru primirea, respectiv excluderea membrilor onorifici;

11. Stabileste directiile principale de actiune si responsabilitati concrete pentru membrii Asociatiei;

 1. Elaboreaza proiectul anual de venituri si cheltuieli si analizeaza periodic executia bugetara precum si legalitatea activitatilor financiar-contabile si de gestiune;
 2. Executa bugetul de venituri si cheltuieli al Asociatiei si hotaraste in indeplinirea scopului Asociatiei in acord cu bugetul aprobat asupra achizitiilor de bunuri si servicii;
 3. Aproba recompensarea persoanelor care s-au evidentiat prin activitatea desfasurata in realizarea bunului mers al Asociatiei;
 4. Prezinta Adunarii Generale a Asociatiei regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioara si fisele posturilor pentru principalele functii;
 5. Stabileste cuantumul cotizatiilor pe care il supune aprobarii Adunarii Generale;

17. Hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;

 1. Angajeaza personal si inchei contracte;
 2. Stabileste si aproba cuantumul ajutoarelor sociale pe care Asociatia le acorda pentru membrii Asociatiei si pentru membrii familiilor acestora ( sot/sotie, copii si parinti) aflati in situatii deosebite;

20.In situatii deosebite, Consiliu Director poate dispune de un fond de pana la 10 % din contul asociat situatiei create din luna respectiva.

21.Contacteaza parteneri pentru diverse activitati in domeniu

22. Stabileşte modelul legitimaţiei de acces în bazele sportive sau sălile de sport întreţinute de

Asociaţia;

23. Stabileşte modelul de adeziune şi de împuternicire;

24. Validează cererile de aderare ale membrilor activi;

 1. Orice alte atributii prevazute prin lege;

 

Art. 26. Presedintele Asociatiei.

Presedintele este ales de catre Adunarea Generala a Asociatiei din randul membrilor Asociatiei prin vot pe o perioada de 4 (patru) ani.

26.1. Atributiile Presedintelui sunt urmatoarele :

1. Conduce Consilul Director si coordoneaza activitatea Asociatiei;

 1. Prezideaza Adunarea Generala a Asociatiei;
 2. Reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii;
 3. Incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
 4. Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de catre Adunarea Generala;

Presedintele raspunde in fata Consiliului Director si a Adunarii Generale a Asociatiei pentru activitatea desfasurata in numele si pe seama Asociatiei.

Atunci cand interesele Asociatiei o cer, Consiliul Director poate delega atributiile prevazute la art. 26.1. punctele 1,2,3,4 si 5 din prezentul statut si catre alti membrii ai Consiliului Director sau alti membrii fondatori.

Art. 27. Vicepresedintii.

Vicepresedintii sunt alesi de catre Adunarea Generala din randul membrilor Asociatiei pe o perioada de 4(patru) ani, prin vot .

Vicepresedintii pot exercita atributiile Presedintelui in lipsa acestuia sau cand este insarcinat de catre Consiliul Director.

Art.28. Secretarul Consiliului Director.

Secretarul Consiliului Director este ales pe o perioada de 4(patru) ani prin vot de catre Adunarea Generala a Asociatiei si are urmatoarele atributii :

 1. Asigura evidenta, gestionarea, arhivarea si manipularea corespondentei si documentelor Asociatiei;
 2. Intocmeste lucrarile pentru convocarea Consiliului Director pe baza propunerilor membrilor;
 3. Pregateste documentele ce urmeaza a fi dezbatute in sedintele Consiliului Director;
 4. Indeplineste functia de secretar al Adunarii Generale a Asociatiei;
 5. Intocmeste lucrarile pentru convocarea Adunarii Generale a Asociatiei, pregateste si distribuie membrilor documentatia ce urmeaza a fi dezbatuta in sedintele Adunarii Generale a Asociatiei.

Art.29. Comisia de cenzori a Asociatiei.

Comisia de cenzori este compusă din 3(trei) membri, din care unul are calitatea de preşedinte, fiind aleşi, prin vot de către Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru o perioadă de 4(patru) ani.Cel

puţin unul din membrii comisiei de cenzori va fi expert contabil autorizat.

In cazul in care nu exista membrii ai Asociatiei cu pregatire de specialitate in domeniul financiar-contabil, sau nu exista membrii doritori a candida, pentru asigurarea functionarii Comisiei de Cenzori, vor fi contractate persoane din afara Asociatiei care sa indeplineasca aceste functii in baza unui contract individual de munca sau contract de prestări servicii.

29.1. Atributii Comisiei de cenzori sunt urmatoarele :

1. Verifica executia planului de venituri si cheltuieli ale Asociatiei;

 1. Stabileste masuri pentru realizarea integrala a planului de venituri si cheltuieli;
 2. Verifica bilantul contabil;
 3. Intocmeste rapoarte anuale privind legalitatea administrarii gestiunii.

 

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII FINALE

 

Art.30. Asociatia poate infiinta filiale, dupa cum poate participa la constituirea de federatii.

Art. 31. Dizolvarea si lichidarea Asociatiei se realizeaza in termen de 30 zile de la terminarea lichidarii. Adunarea Generala va hotari cui transmite cu titlu gratuit activul patrimonial al Asociatiei.

Art. 32. Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale in materie.